Instructions for transferring internal data when deleting users in Google workspace

Khi xóa user cũ và cần chuyển email qua user khác, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây

Step 1: Chuyển đến mục Tài khoản -> Di chuyển dữ liệu

chuyen du lieu ggwsp 1

 

Step 2:  Choose Google workspace để di chuyển mail trong nội bộ

chuyen du lieu ggwsp 2

 

Step 3: Choose Thêm người dùng

chuyen du lieu ggwsp 3

Step 4: Nhập user & pass của email cần chuyển. Và nhập email đích (trong trường hợp này là admin@adtimin.vn)

gmail data transfer

 

Cuối cùng, bạn đợi quá trình này hoàn tất là đã chuyển thành công. Thời gian phụ thuộc vào độ lớn của dung lượng email.

Nếu quá trình này xảy ra lỗi, bạn cần vào admin->user, chọn các user cần chuyển, tắt thử thách đăng nhập và thử lại.

 

done

Chúc các bạn thành công.

chuyen du lieu google workspace

5/5 - (1 vote)
.
.
.
.