Giới hạn gửi mail của Gmail trong Google Workspace

Gmail Sending Limit là số lượng email tối đa mà bạn có thể gửi trong một ngày. Nó ngăn người gửi spam quá nhiều email trong một ngày. Nó được xác định từ một vài yếu tố mà chúng ta sẽ thảo luận trong blog này. Cần phải theo dõi tất cả các yếu tố này để tận dụng tối đa tài khoản Gmail của bạn.

Giới hạn email Gmail hàng ngày để gửi email hàng loạt là bao nhiêu?

Gmail chính thức tuyên bố rằng với tài khoản Gmail thông thường, bạn có thể gửi 500 email/ngày. Và với tài khoản ứng dụng Google, bạn có thể gửi 2.000 email/ngày. Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ giữa Gmail và tài khoản ứng dụng Google. Hãy hiểu từng cái một.

Người dùng tài khoản Gmail thông thường chỉ được gửi đi 500 email mỗi ngày. Nếu bạn sử dụng tài khoản gmail theo tên miền Google workspace, trường học hoặc Workspace Individual, bạn chỉ được gửi đi 2.000 email mỗi ngày.

1) Đối với tài khoản Gmail cá nhân

Gửi nhận mỗi ngày — 500

Với tài khoản Gmail, bạn sẽ nhận được giới hạn 500 email hoặc người nhận. Ví dụ: bạn có thể gửi 1 email cho 500 người nhận hoặc 10 email cho 50 người nhận mỗi email.

2) Đối với tài khoản trả phí Google workspace

Số lượng thư gmail gửi tối đa mỗi ngày:  2000

Thư nhận tối đa mỗi ngày: 10000

Chi tiết về giới hạn gửi Gmail

Limit type Limit
Maximum messages per day
Daily sending limit per user account*
  • 2,000
  • 1,500 for multi-send
  • 500 for trial accounts
Messages auto-forwarded
Messages automatically forwarded to another account, not included in the daily sending limit
10,000
Auto-forward mail filters
Account filters that automatically forward mail
20
Recipients per message
Addresses in the To, Cc, and Bcc fields of a single email*
2,000 total per message
(maximum of 500 external recipients )
Recipients per message sent via SMTP (by POP or IMAP users) or the Gmail API
Addresses in the ToCc, and Bcc fields of a single email. Includes email sent using smtp-relay.gmail.com or smtp.gmail.com*
100
Total recipients per day
Email addresses (recipients) count each time a message is sent; 5 emails sent to 10 addresses count as 50 total recipients.*
  • 10,000
  • 1,500 for multi-send
External recipients per day
Email addresses outside your primary domain, including domain aliases and alternate domains
3,000
Unique recipients per day
Each email address (each unique recipient) counts only once per day:

  • 5 emails sent to 10 different addresses count as 10 unique recipients*
  • 5 emails sent to a single address count as 1 unique recipient*
  • 3,000
  • 2,000 external
  • 500 external for trial accounts

*Applies to internal and external recipients

Tài khoản công việc của các ứng dụng Google về cơ bản được sử dụng cho mục đích kinh doanh trong đó địa chỉ email Cá nhân được xem xét trong mọi thư được gửi; 10 email gửi đến 20 địa chỉ được tính là 200 người nhận. Vì vậy, nếu bạn gửi 2000 email riêng lẻ cho 2000 người nhận riêng lẻ thì bạn không thể gửi thêm email cho 8000 người nhận còn lại vì bạn đã đạt đến giới hạn thư là 2000. Vì vậy, trong trường hợp cực đoan, bạn có thể gửi 1 email đến 5 người nhận bao gồm cả Cc và Bcc để bao gồm tất cả giới hạn 2000 tin nhắn và giới hạn 10000 người nhận. (Lưu ý: Giới hạn BCC của Gmail mỗi ngày — Tất cả các địa chỉ trong các trường Đến, CC và BCC đều được bao gồm trong số lượng người nhận trên mỗi thư và do đó, việc thêm vào bất kỳ trường nào trong các trường đã cho sẽ ảnh hưởng đến giới hạn người nhận hàng ngày)

Cẩn thận với việc đình chỉ tài khoản!

Lưu ý rằng nếu vượt quá giới hạn gửi email của Gmail theo bất kỳ cách nào thì tài khoản Gmail của bạn có thể bị tạm ngưng do lỗi.

Chúng tôi khuyên bạn không nên vượt quá giới hạn gửi email của Gmail vì điều đó có thể cản trở danh tiếng miền của bạn và giảm khả năng gửi email của bạn.

Nếu bạn truy cập Gmail qua ứng dụng khách POP hoặc IMAP, bạn có thể gửi email tới tối đa 100 người cùng một lúc. Điều này cũng bao gồm email được gửi qua máy chủ smtp-relay.gmail.com hoặc smtp.gmail.com. Nếu bạn vượt quá giới hạn, tài khoản của bạn có thể bị treo trong một ngày với lỗi — “550 5.4.5 Đã vượt quá hạn ngạch gửi hàng ngày.”

Google có thể tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu email đã gửi của bạn bị trả lại hoặc nếu bạn gửi một số lượng lớn email không gửi được. Điều này xảy ra khi địa chỉ email không tồn tại hoặc địa chỉ email bị hỏng bị trả lại do gửi không thành công. Bạn luôn có thể xác minh địa chỉ email trước khi thêm chúng vào danh sách gửi thư của mình. Ngoài ra, khi bạn liên kết các địa chỉ không phải Gmail với tài khoản Gmail của mình, giới hạn thư của tài khoản ban đầu sẽ được áp dụng.

Khi bạn sử dụng ứng dụng Gmail dành cho điện thoại di động ở chế độ Google Sync, các giới hạn gửi giống như khi bạn sử dụng Gmail trong trình duyệt web.

Trong trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa, tài khoản của bạn sẽ được Google kích hoạt lại sau 24 giờ. Google, theo chính sách chương trình của họ, có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản Gmail của bạn nếu bạn không kiểm tra địa chỉ email Gmail của mình trong khoảng thời gian chín tháng.

5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.