google lich

hh calendar 64dpLịch

Lịch trực tuyến tích hợp được thiết kế cho các nhóm

Giảm thời gian lên kế hoạch và dành nhiều thời gian hơn để làm việc trên lịch dùng chung tích hợp liền mạch với GmailDrive, Danh bạ, Sites và Meet, nhờ đó bạn luôn biết sự kiện nào sắp diễn ra.

Nhận ưu đãi ngay

Lên lịch thông minh cho cuộc họp

Lên lịch sự kiện một cách nhanh chóng bằng cách kiểm tra xem khi nào các đồng nghiệp rảnh và sắp lớp lịch của họ trong một chế độ xem duy nhất. Bạn có thể chia sẻ lịch để mọi người xem chi tiết sự kiện đầy đủ hay chỉ xem được là bạn đang rảnh.

Yêu cầu tư vấn thêm
len lich cuoc hop
truy cap tu

Truy cập từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn

Xem và chỉnh sửa lịch biểu từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Sử dụng các ứng dụng tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của chúng tôi hoặc đồng bộ hóa với lịch tích hợp trên điện thoại của bạn.

Xuất bản lịch lên web

Chia sẻ sự kiện đặc biệt với khách hàng hoặc cho mọi người biết thời điểm bạn có thể tham gia với tính năng xuất bản lịch dễ dàng. Lịch cũng có thể được tích hợp trực tiếp vào Google Sites.

Dễ dàng di chuyển từ các hệ thống cũ

Dễ dàng di chuyển lịch công việc của bạn từ Exchange, Outlook hay iCal hoặc trực tiếp từ tệp .ics. và .csv.

Xem liệu phòng họp hoặc tài nguyên dùng chung có khả dụng không

Duyệt và đặt trước các phòng hội thảo, có hiển thị thông tin chi tiết về sức chứa và thiết bị khi đặt trước một phòng. Dễ dàng thiết lập các phòng hoặc tài nguyên dùng chung và thêm thông tin đó vào sự kiện.

Tôi có thể tạo lịch nhóm không?

Có. Bạn có thể tạo lịch mà mọi người (hoặc một nhóm nhỏ người dùng) trong tổ chức của mình có thể truy cập. Ví dụ: bạn có thể muốn có lịch nhóm cho các sự kiện như ngày nghỉ và các cuộc họp thường xuyên của nhóm.

Tôi có thể di chuyển và đồng bộ hóa tất cả lịch của mình không?

Có. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn di chuyển lịch cho nhiều loại lịch, bao gồm cả Microsoft® và IBM®. Để biết thêm thông tin về các công cụ dùng cho mục đích di chuyển dữ liệu sang Google Workspace, hãy xem phần Di chuyển dữ liệu của tổ chức sang Google Workspace . Để biết thêm thông tin về cách cho phép Microsoft Exchange và Lịch Google cùng hoạt động, hãy kiểm tra công cụ Lịch Interop. Để biết thêm thông tin về cách đồng bộ hóa Lịch Google và IBM Notes, hãy xem phần Các tùy chọn khi di chuyển dữ liệu từ IBM Notes.

Lịch Google có lời nhắc sự kiện không?

Có. Theo mặc định, 10 phút trước khi diễn ra sự kiện, Lịch Google sẽ hiển thị lời nhắc bật lên. Bạn có thể thay đổi thời gian lời nhắc trong cài đặt của Lịch.

5/5 - (1 bình chọn)