Google workspace đưa bộ nhớ gộp vào Gói Business Starter

Như các bạn đã biết, bộ nhớ gộp (pooled storage) và bộ nhớ dùng chung (shared drive) chỉ có trên phiên bản Business Standard trở lên. Đối với phiên bản Business Starter, sẽ chỉ có 30GB cố định cho mỗi người dùng và không có Shared Drive. Trong trường hợp người dung hết dung lượng lưu trữ, họ sẽ cần nâng cấp lên phiên bản cao hơn.

Tuy nhiên theo update mới nhất từ Google, Google sẽ đưa bộ nhớ gộp  (Pooled Storage) và bộ nhớ dùng chung (Shared Drive) vào phiên bản Business Starter. Tính năng này thực sự cần thiết, người dùng có thể không cần nâng cấp lên phiên bản cao hơn để có thêm dung lượng lưu trữ.

Pooled Storage benefits coming soon to your Business Starter subscription!

Your Business Starter subscription will get the benefits of pooled storage in the coming weeks. No action is needed from you and there is no disruption to your service.

Pooled storage is a simpler way to manage storage. Your storage allocation is shared amongst all your users, and you optionally can set usage limits per user.

You can learn more about pooled storage—including managing storage, setting storage limits, buying more storage, and more—by visiting our Help Center. More details about the rollout can also be found on the Google Workspace Updates Blog.

If you or your users have purchased legacy storage add-ons, we will reach out to you with additional information before pooled storage availability.

Có gì thay đổi

Chúng tôi đang cập nhật mô hình lưu trữ trong Business Starter từ dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng thành dung lượng lưu trữ gộp . Dung lượng lưu trữ gộp cung cấp một cách đơn giản và linh hoạt hơn để quản lý dung lượng lưu trữ, vì tất cả dung lượng lưu trữ được chia sẻ trong toàn tổ chức, loại bỏ nhu cầu quản lý dung lượng lưu trữ trên cơ sở từng người dùng. Với dung lượng lưu trữ gộp, quản trị viên cũng có nhiều công cụ hơn để theo dõi cách sử dụng dung lượng lưu trữ trong toàn tổ chức của họ. Trong những ngày tới, những khách hàng mới đăng ký Business Starter sẽ có dung lượng lưu trữ gộp; các khách hàng Business Starter hiện tại sẽ chuyển sang dung lượng lưu trữ gộp trong những tháng tới.
Là một lợi ích bổ sung của bộ nhớ gộp, các tổ chức có Business Starter sẽ sớm có quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung . Người dùng sẽ có thể tạo bộ nhớ dùng chung và thêm thành viên, tệp và thư mục. Xin lưu ý rằng một số biện pháp kiểm soát bảo mật và cấp quản trị viên—chẳng hạn như khả năng kiểm soát quyền truy cập vào các mục trong bộ nhớ dùng chung —sẽ không được đưa vào bộ nhớ dùng chung cho Business Starter.
Bộ nhớ gộp google
Bộ nhớ gộp google

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao nó quan trọng

Lưu trữ gộp Pooled storage 
Dung lượng lưu trữ gộp là một mô hình đơn giản và linh hoạt để chia sẻ dung lượng lưu trữ trong một tổ chức và mô hình này cho phép quản trị viên quản lý  dung lượng lưu trữ trong tổ chức của họ dễ dàng hơn.
Bộ nhớ dùng chung Shared drives 
Một phần trong việc trao quyền cho khách hàng của chúng tôi để họ thực hiện công việc một cách tốt nhất có nghĩa là giảm thiểu trở ngại xung quanh việc cộng tác và chia sẻ tệp. Bộ nhớ dùng chung là công cụ chính để cộng tác—người dùng có thể lưu trữ, tìm kiếm và truy cập tệp của nhóm mình ngay lập tức. Ngoài ra, họ cung cấp các lợi ích như:
 • Khả năng khám phá dễ dàng: Mất ít thời gian hơn khi yêu cầu quyền truy cập vào các tệp và tìm kiếm các tài liệu có liên quan với tất cả các tệp của nhóm bạn ở một nơi.
 • Các tệp là mãi mãi: Tất cả nội dung vẫn được giữ nguyên — ngay cả khi cộng tác viên hoặc thành viên nhóm rời đi, nội dung của bạn sẽ không thay đổi.
 • Cộng tác dễ dàng: Mọi thành viên của bộ nhớ dùng chung đều có thể khám phá và cộng tác trong cùng một tệp. Bạn cũng có thể thêm người dùng bên ngoài nhóm hoặc tổ chức của mình.
 • Có thể truy cập ở mọi nơi: Bất kể vị trí hoặc thiết bị, bạn luôn có thể truy cập các tệp mình cần nhất.
Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bộ nhớ gộp và bộ nhớ dùng chung  cho Business Starter.

Bắt đầu

 • Quản trị viên: 
  • Sử dụng bài viết này trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách đặt giới hạn bộ nhớ và bộ nhớ dùng chung .
  • Nếu bạn cần thêm bộ nhớ cho tổ chức của mình, hãy cân nhắc mua thêm bộ nhớ gộp hoặc nâng cấp phiên bản Google Workspace của bạn lên một gói có nhiều bộ nhớ hơn .
   • Lưu ý: Khách hàng đã bán lại nên liên hệ với người bán lại để mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc nâng cấp phiên bản của họ.
 • Người dùng cuối: Không có tác động hoặc hành động nào của người dùng cuối được yêu cầu tại thời điểm này.

Tốc độ triển khai

 • Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 , khách hàng Business Starter mới sẽ có bộ nhớ gộp theo mặc định.
 • Bộ nhớ gộp sẽ bắt đầu được triển khai cho khách hàng Business Starter hiện tại vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 và tiếp tục trong những tháng tới.
 • Bộ nhớ dùng chung sẽ khả dụng sau khi bộ nhớ gộp được triển khai cho tất cả khách hàng Business Starter hiện có.

Khả dụng

 • Bản cập nhật này ảnh hưởng đến khách hàng Google Workspace Business Starter.
Đánh giá post