Thêm chân trang footer chữ ký cho nhóm trong google group

Đối với email gửi tới một nhóm, bạn có thể chọn bao gồm chữ ký cho Google Groups,chữ ký trong nhóm gmail, không hoặc cả hai. Sử dụng chân trang tiêu chuẩn để cung cấp cho người nhận liên kết để xem thư trên web hoặc hủy đăng ký nhận thư email nhóm của bạn. Sử dụng chân trang tùy chỉnh để thêm nội dung được cá nhân hóa, chẳng hạn như liên kết hoặc địa chỉ email liên hệ cho tổ chức của bạn.

Thêm chữ ký trong nhóm google group

Bạn có thể đặt các chân trang khác nhau cho các nhóm khác nhau.

 1. Đăng nhập vào Google Groups .
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, đi tới Cài đặt nhóm và sau đóTùy chọn email .

 4. Trong phần chân trang Email :
  • Để bao gồm hoặc loại trừ chân trang tiêu chuẩn của Nhóm, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Bao gồm chân trang tiêu chuẩn của Nhóm  .
  • Để sử dụng chân trang tùy chỉnh, hãy chọn  hộp Bao gồm chân trang tùy chỉnhvà sau đó , nhập văn bản chân trang vào trường.

  Bạn có thể bao gồm cả hai tùy chọn.

 5. Nhấp vào Lưu thay đổi .

 

footer cho google group

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Google workspace Business, bạn đăng nhập vào quản trị tại admin.google.com, chọn nhóm cần thêm footer, và bấm vào cài đăt nâng cao để cấu hình tương tự như trên

footer google group

Xem chân trang

Để xem lại chân trang, hãy mở một email được gửi tới nhóm trong Gmail.

Bạn không nhìn thấy chân trang nếu:

 • Bạn xem thư từ chế độ xem hội thoại của Google Groups hoặc thư mục Đã gửi trong Gmail của bạn
 • Bạn đang Cc  trên một email.
5/5 - (1 bình chọn)