Hướng dẫn ủy quyền Reseller truy cập tài khoản google workspace

Nếu gói đăng ký Google Workspace của bạn do một đại lý quản lý, thì đại lý đó có thể truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google và gửi yêu cầu hỗ trợ cho bạn. Google khuyên bạn nên cho phép người bán lại truy cập vào gói đăng ký của bạn để người bán lại có thể dễ dàng khắc phục mọi sự cố mà bạn có thể gặp phải với Google Workspace.

Nếu bạn cấp cho người bán lại quyền truy cập vào đăng ký của mình, họ sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên này .

Thay đổi quyền truy cập của người bán lại của bạn

Đối với đăng ký được mua từ người bán lại
  1. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google (tại admin.google.com)…
  2. Nhấp vào phần Quyền truy cập của người bán lại .
  3. Trong Đăng ký đã mua từ người bán lại , hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Bật quyền truy cập của người bán lại . Nếu bạn bỏ chọn hộp này, thì người bán lại của bạn không thể truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ cho bạn.
  4. Nhấp vào Lưu .

thay doi quyen truy cap reseller

 

Đối với đăng ký đã mua từ Google
  1. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google (tại admin.google.com)…
  2. Nhấp vào phần Quyền truy cập của người bán lại .
  3. Trong Đăng ký được mua từ người bán lại , chọn hộp Bật quyền truy cập của người bán lại .
  4. Trong Đăng ký được mua từ Google , hãy chọn hộp bên cạnh các đăng ký mà bạn muốn người bán lại của mình có quyền truy cập.
  5. Nhấp vào Lưu .
5/5 - (1 bình chọn)