Bảng so sánh tính năng các gói Google workspace

Google Workspace hiện có khá nhiều phiên bản và gây khó khăn cho người dùng trong việc so sánh lựa chọn. Vì vậy ADTIMIN đã lập bảng so sánh như bên dưới để khách hàng dễ dàng lựa chọn phiên và mức giá phù hợp với doanh nghiệp.

Bảng so sánh tính năng Google workspace

  Google Workspace Frontline Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Google Workspace Enterprise Essentials Google Workspace Enterprise Standard Google Workspace Enterprise Plus
Đơn Giá US$5/ tháng US$6/ tháng US$12/ tháng US$18/ tháng US$10/ tháng US$20/ tháng US$30/ tháng
Hỗ trợ 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Dung lượng 2GB 30GB 2TB* 5TB* 1TB 5TB* 5TB*
Vault X X X V X V V
Giới hạn Meet 100 100 150 500 150 500 500
In-domain Live Streaming X X X X X 10k 100k
Ghi cuộc họp X X V V V V V
Meet V V V V V V V
Gmail V V V V X V V
Calendar V V V V X V V
Editors V V V V V V V
Chat V V V V V V V
AppSheet X X X X X X V
Endpoint Management V V V V V V V
Device Audit Log X X X V V V V
Data Regions X X X X X X V
DLP X X X X X V V
Cloud Search X X V V X V V
Integration with Third-party Archiving Solutions X X X X X X V
Connected Sheets X X X X V V V
Shared Drive X X V V V V V
Work Insights X X X X X X V
Advanced Enterprise Control and Customization X X X X X V V

Giải thích *: Dành cho khách hàng đăng ký từ 5 user trở lên, dưới 5 user dung lượng 1TB

5/5 - (1 bình chọn)