Thêm người dùng trong Google Workspace

1. Đăng nhập vào Google workspace tại: admin.google.com

Đăng nhập vào bằng tài khoản admin do ADTIMIN cung cấp. Có một số lỗi khi đăng nhập vào trang này là bạn chưa cấp giấy phép sử dụng Google Workspace. Hoặc tài khoản của bạn không phải là tài khoản quản trị viên.

Nếu bạn chưa có tài khoản Google Workspace các bạn có thể dùng thử.

2. Chọn Người dùng

Thêm người dùng

Bước 3: Nhấp vào nút dấu + và thêm những thông tin cần thiết.

Thêm người dùng 2

Thêm người dùng 3

Thêm người dùng 4

Thêm người dùng 5

Ngoài ra chúng ta có thể thêm người dùng hàng loạt

Thêm người dùng 6

Thêm người dùng 7

Thêm người dùng 8

Đánh giá post
.
.
.
.