Hướng dẫn thêm tài khoản quản trị Google Workspace

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Workspace của bạn.

Bước 2: Chọn vài trò là quản trị viên.

Thêm tài khoản quản trị

Bước 3: Chọn chỉ định quản trị viên.

Thêm tài khoản quản trị

Thêm tài khoản quản trị 2

Để xóa quản trị viên các bạn chọn Bỏ chỉ đị quản trị viên.

Chọn tài khoản email mà bạn muốn xóa quyền quản trị sau đó chọn Ok.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.