Hướng dẫn thêm hoặc xóa tài khoản quản trị viên Google Workspace

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Workspace của bạn.

Bước 2: Chọn tài khoản -> Vai trò quản trị https://admin.google.com/ac/roles

Thay đổi Admin Quản trị viên Google workspace
Thay đổi Admin Quản trị viên Google workspace

Bước 3: Quản trị viên cấp cao là tài khoản admin cao nhất của Google workspace. Tại đây, bạn có thể xem các quản trị viên hiện tại, chỉ định thêm quản trị viên, hoặc xóa bớt admin của tài khoản google workspace.

Thêm xóa quản trị viên Google workspace
Thêm xóa quản trị viên Google workspace

Sau đó bạn bấm vào Quản lý mục chỉ định và có thể thay đổi tùy thích

Thêm xóa quản trị viên Google workspace
Thêm xóa quản trị viên Google workspace

Trong trường hợp cần xóa admin, bạn bấm vào xem quản trị viên sau đó chọn user cần xóa và bấm Bỏ chỉ định vai trò.

 

5/5 - (1 bình chọn)