Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ gmail cá nhân sang Google workspace

Bạn có thể chuyển gmail cá nhân sang email doanh nghiệp và dữ lại toàn bộ dữ liệu trên gmail đó. Sau khi chuyển gmail cá nhân sang mail công ty, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản dưới dạng nhanviena@tencongty.com với dữ liệu cá nhân của bạn.

Việc thực hiện chuyển dữ liệu này chỉ có thể thực hiện trên quyền admin của tài khoản Google workspace. Nếu cùng một đích đến, tức là cùng 1 email đích, thì bạn cần thực hiện lần lượt còn email nhận khác nhau thì bạn có thể di chuyển hàng loạt.

Để bắt đầu bạn truy cập vào admin quản trị: https://admin.google.com/u/1/ac/dms?hl=vi

Và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới. Lưu ý, chỉ chuyển được 1 email/ lần, nếu chọn thêm thì quá trình chuyển email cũ sẽ bị thoát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình chuyển dữ liệu từ gmail cá nhân sẽ diễn ra, thời gian tùy thuộc vào số lượng email của mail nguồn.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.