Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Microsoft 365 về Google workspace

Microsoft và Gsuite đều có sẵn chức năng chuyển dữ liệu qua lại. Để bắt đầu bạn nên đăng nhập ở chế độ ẩn danh cả 2 admin cao nhất của tài khoản tại địa chỉ https://admin.microsoft.com/Adminportalhttps://admin.google.com/. Trong thời gian này, bạn vẫn để domain trỏ về mail Microsoft để lấy dữ liệu

1. Trên google chọn mục Di chuyển dữ liệu

 

2. Chọn di chuyển dữ liệu từ Microsoft 365 và chọn chế độ mặc định.

 

3. Chọn user tương ứng để di chuyển dữ liệu

4. Hoàn tất quá trình để di chuyển dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.