Hướng dẫn tắt xác minh 2 bước trong google workspace

Bước 1: Đăng nhập vào Admin console của Google Workspace và chọn Security.

xac minh hai buoc

Xác minh 2 bước

Bước 2: Chọn phần Basic Settings.

Bước 3: Phần Two-step verification. Các bạn bỏ tick ở ô Allow users to turn on 2-step verification.

Sau đó ấn SAVE.

Đánh giá post