Cách lấy hóa đơn đỏ Gmail Google workspace VAT

Hiện tại, Google chưa có văn phòng đại diện và chưa có giấy phép kinh doanh, mã số thuế tại Việt Nam nên không thể xuất hóa đơn đỏ trực tiếp. Do vậy, để có thể lấy hóa đơn đỏ VAT dịch vụ Google workspace, quý khách cần liện hệ với đối tác Google workspace tại Việt Nam để được hỗ trợ. Số điện thoại liên hệ: 0945.507.667. Quý khách lưu ý, hóa đơn của google trên website thanh toán bằng tài khoản cá nhân chỉ là hóa đơn thông thường, không thể dùng để nộp cho cơ quan thuế. Câu hỏi chúng tôi nhận được trên diễn đàn là: Mình đang sử dụng google workspace để tạo email theo tên miền cho nhân viên. Vậy làm sao để có thể lấy hóa đơn VAT (hay còn gọi là hóa đơn đỏ) theo thông tin công ty để có thể làm việc với bên thuế? 

Hóa đơn mặc định của Google workspace
Hóa đơn mặc định của Google workspace

Các bước lấy hóa đỏ VAT dịch vụ Google workspace:

Bước 1: Liên hệ ADTIMIN để được hỗ trợ qua SDT 0945.507.667

Bước 2: Ký kết hợp đồng bản quyền để ADTIMIN thực hiện cung cấp bản quyền phần mềm Google workspace cho quý công ty

Bước 3: Chuyển quyền thanh toán Google workspace về đối tác Google workspace ADTIMIN

Bước 4: ADTIMIN thực hiện cấp license cho quý khách hàng

Bước 5: ADTIMIN xuất hóa đơn dịch vụ Google workspace cho quý khách hàng. ADTIMIN sẽ thay mặt google đóng thuế nhà thầu Google workspace cho khách hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý: Đây là phần mềm bản quyền nên hóa đơn sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng VAT=0.

Mẫu hóa đơn google workspace ADTIMIN đã xuất
Mẫu hóa đơn google workspace ADTIMIN đã xuất

 

Sau khi khách hàng chuyển quyền thanh toán cho ADTIMIN, quý khách vẫn là quản trị viên cao cấp nhất của tài khoản. ADTIMIN chỉ thay thế khách hàng thực hiện việc thanh toán, làm hợp đồng và xuất hóa đơn cho quý khách. Link chứng nhận đối tác ADTIMIN là đại lý Google workspace tại Việt Nam

Các quy định của Google workspace về hóa đơn

  1. Lập hóa đơn. Khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ Phí liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi sẽ dùng các công cụ đo lường của Google để xác định mức sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Khách hàng có thể chọn một trong các tùy chọn lập hóa đơn sau đây hoặc chọn trong số các tùy chọn khác do Google cung cấp trên Biểu mẫu đặt hàng khi đặt mua Dịch vụ. Google có thể thay đổi các tùy chọn lập hóa đơn mà Google cung cấp, kể cả hạn chế hoặc ngừng cung cấp bất kỳ tùy chọn lập hóa đơn nào, sau 30 ngày gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng (thông báo có thể được gửi qua email). Các tùy chọn thanh toán có thể không được cung cấp cho tất cả Khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán Dịch vụ bằng cách sử dụng các tùy chọn thanh toán nêu trong Mục 3.2 dưới đây.
  2. Gói hàng tháng.Nếu chọn tùy chọn này, Khách hàng sẽ không cam kết mua Dịch vụ trong một khoảng thời gian định sẵn mà sẽ thanh toán Dịch vụ hàng tháng. Google sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng: (i) Các khoản phí dựa trên mức sử dụng Dịch vụ hàng ngày của Khách hàng trong tháng trước; và (ii) trả sau hàng tháng cho hoạt động sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Khi Khách hàng đặt mua Dịch vụ, Google sẽ cung cấp cho Khách hàng mức phí hàng tháng áp dụng cho Dịch vụ và sẽ sử dụng mức phí này để tính Phí dựa trên tỷ lệ sử dụng đối với hoạt động sử dụng hàng ngày của Khách hàng trong tháng đó. Mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ chưa tròn ngày sẽ được làm tròn thành một ngày sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích tính Phí.
   1. Gói hàng năm. Nếu chọn tùy chọn này, Khách hàng sẽ cam kết mua Dịch vụ của Google theo thời hạn năm. Google sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng theo các điều khoản liên quan tới các lựa chọn của Khách hàng trên Biểu mẫu đặt hàng.
   2. Lập hóa đơn thay thế. Đôi khi, Google có thể cung cấp cho Khách hàng các gói hoặc tùy chọn lập hóa đơn thay thế (ví dụ: trên Biểu mẫu đặt hàng). Trong trường hợp Khách hàng chấp nhận gói hoặc tùy chọn lập hóa đơn thay thế, các điều khoản của gói hoặc tùy chọn đó sẽ áp dụng như được xác định trong đề nghị cung cấp nêu trên.
 1. Thanh toán Tất cả các khoản thanh toán đến hạn đều được tính bằng đô la Mỹ trừ khi được nêu khác trên Biểu mẫu đặt hàng hoặc hóa đơn.
  • a. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Phí áp dụng cho các đơn đặt hàng mà Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các hình thức thanh toán khác không phải là hóa đơn đều đến hạn vào ngày cuối cùng của tháng mà Khách hàng nhận Dịch vụ. Đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tùy theo trường hợp áp dụng: (i) Google sẽ tính phí Khách hàng đối với tất cả các khoản Phí áp dụng khi đến hạn và (ii) các khoản Phí này được coi là quá hạn sau 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng mà Khách hàng nhận Dịch vụ.
  • b. Hóa đơn. Các khoản thanh toán cho hóa đơn sẽ đến hạn sau 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, trừ khi được quy định khác trên Biểu mẫu đặt hàng và bị xem là quá hạn sau ngày đó.
  • c. Các hình thức thanh toán khác. Khách hàng có thể thay đổi phương thức thanh toán sang các phương thức sẵn có trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Google có thể cho phép các phương thức thanh toán khác bằng cách cung cấp chúng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Các hình thức thanh toán khác này có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung mà Khách hàng có thể phải chấp nhận trước khi sử dụng hình thức thanh toán bổ sung này.
  1. Khoản thanh toán quá hạn. Các khoản thanh toán quá hạn có thể phải chịu lãi suất suất ở mức lãi suất 1,5% mỗi tháng (hoặc lãi suất cao nhất được cho phép theo quy định của pháp luật, nếu thấp hơn) kể từ ngày đến hạn thanh toán tới khi trả hết số tiền. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả chi phí hợp lý (bao gồm phí luật sư) mà Google phải chịu khi thu những khoản tiền quá hạn đó, trừ khi những khoản tiền quá hạn đó là do sai sót của Google trong việc lập hóa đơn.
  2. Tạm ngưng do không thanh toán.
   1. Tự động tạm ngưng. Khách hàng sẽ có ba mươi ngày để thanh toán các khoản Phí quá hạn cho Google. Nếu Khách hàng không thanh toán các khoản Phí quá hạn cho Google trong vòng ba mươi ngày, Google sẽ tự động tạm ngưng hoạt động sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Thời gian tạm ngưng này sẽ kéo dài đến khi Khách hàng thanh toán cho Google tất cả các Phí chưa thanh toán.
   2. Trong thời gian tạm ngưng. Nếu Khách hàng sử dụng gói lập hóa đơn hàng tháng và Khách hàng bị tạm ngưng Dịch vụ vì không thanh toán, Google sẽ ngừng tính Phí hàng tháng cho Khách hàng trong thời gian Khách hàng bị ngừng hoạt động sử dụng Dịch vụ vì không thanh toán. Nếu Khách hàng cam kết sử dụng Dịch vụ hàng năm với Google, Google sẽ tiếp tục tính các khoản Phí hàng tháng đối với Khách hàng trong thời gian Khách hàng bị tạm ngưng Dịch vụ vì không thanh toán và Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản Phí tồn đọng để lại được tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
   3. Chấm dứt sau khi tạm ngưng. Nếu Khách hàng vẫn bị tạm ngưng dịch vụ vì không thanh toán hơn sáu mươi ngày, Google có thể chấm dứt Dịch vụ đối với Khách hàng vì vi phạm theo Mục 11.
 2. Thuế.
  • a. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản Thuế và Khách hàng sẽ thanh toán Dịch vụ cho Google mà không được giảm trừ Thuế. Nếu Google có nghĩa vụ phải thu hoặc thanh toán các khoản Thuế, các khoản Thuế sẽ được lập hóa đơn gửi tới Khách hàng, trừ khi Khách hàng cung cấp cho Google giấy chứng miễn thuế hợp lệ được cấp bởi cơ quan thuế phù hợp. Nếu luật pháp yêu cầu Khách hàng giữ lại bất kỳ khoản Thuế nào từ các khoản thanh toán cho Google, thì Khách hàng phải cung cấp cho Google biên lai thuế chính thức hoặc chứng từ phù hợp khác chứng minh cho khoản thanh toán đó.
  • b. Nếu luật hiện hành yêu cầu, Khách hàng sẽ cung cấp cho Google thông tin nhận dạng thuế thích hợp mà Google có thể yêu cầu để đảm bảo việc tuân thủ các quyền và quy định về thuế thích hợp ở những khu vực tài phán hiện hành. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán (hoặc hoàn trả cho Google) mọi khoản thuế, tiền lãi, tiền phạt hoặc tiền phạt phát sinh từ bất kỳ tuyên bố sai nào của Khách hàng.
5/5 - (1 bình chọn)