Liên hệ đối tác bán hàng đại lý Google workspace tại Việt Nam

Google workspace trước đây là G suite với phiên bản miễn phí. Kể từ khi nâng cấp lên gói trả phí, Google đã phát triển đại lý tại Việt Nam. Và ADTIMIN vinh dự là đại lý hàng đầu cung cấp dịch vụ Google workspace. Trong quá trình sử dụng, nếu quý khách có bất cứ nhu cầu cần hỗ trợ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Google workspace. Vui lòng liên hệ ngay đại lý Google workspace tại Việt Nam ADTIMIN để được hỗ trợ nhanh nhất.

Các yêu cầu để trở thành đối tác bán hàng đại lý Google workspace

Google workspace là một phần trong hệ sinh thái Google Cloud với nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật để trở thành đại lý của Google. Dưới đây là bảng liệt kê một số yêu cầu cơ bản để trở thành đại lý Google workspace tại Việt Nam

ADTIMIN là đối tác bán hàng Google workspace tại Việt Nam
ADTIMIN là đối tác bán hàng Google workspace tại Việt Nam

Bán mô hình tương tác

Các công ty tích hợp dịch vụ Google Cloud vào danh mục đầu tư của họ và bán công nghệ Google Cloud cho cơ sở khách hàng và người bán lại gián tiếp của họ.

Mô hình cam kết dịch vụ

Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và tích hợp, chuyển đổi và quản lý các ứng dụng cũng như khối lượng công việc của khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ đào tạo được ủy quyền của Google Cloud.

Xây dựng mô hình tương tác

Các công ty tạo giải pháp tích hợp với hoặc chạy trên Google Workspace để bổ sung hoặc nâng cao sản phẩm của chúng tôi.

Yêu cầu cấp độ đối tác bán hàng Google workspace

 • Kế hoạch kinh doanh hàng năm (khuyên dùng)
 • 2 chứng chỉ/chứng nhận kỹ thuật
 • 2 chứng chỉ bán hàng
 • Kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • 2 chứng chỉ cấp độ chuyên nghiệp
 • Kế hoạch kinh doanh hàng năm (khuyên dùng)
 • Tích hợp 1 sản phẩm

Yêu cầu cấp độ cao cấp đại lý Google workspace

 • Kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • 20 tổng doanh số và chứng chỉ/chứng nhận kỹ thuật
 • Hóa đơn đủ điều kiện tối thiểu
 • 3 câu chuyện thành công của khách hàng
 • Kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • 12 chứng chỉ cấp độ chuyên nghiệp
 • Hóa đơn đủ điều kiện tối thiểu
 • 3 câu chuyện thành công của khách hàng
 • Kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • Tích hợp 2 sản phẩm
 • Hóa đơn đủ điều kiện tối thiểu
 • 3 câu chuyện thành công của khách hàng

Ví dụ về đối bán hàng Google workspace tại Việt Nam

 • Người bán lại giá trị gia tăng
 • nhà phân phối
 • đại lý gián tiếp
 • Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý
 • Đối tác giáo dục và đào tạo
 • Chuyên gia tư vấn và tích hợp hệ thống
 • Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV)
 • Nhà cung cấp dịch vụ phần mềm (SaaS)
 • Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)
Để bán các sản phẩm của Google Workspace, các công ty phải đạt được Cấp độ đối tác.

 

Đánh giá post