Dung lượng tập tin tối đa lưu trữ trên Google Driver

Dung lượng tập tin tối đa có thể tải lên Google driver

Đây là các kích thước tài liệu, bảng tính và bản trình bày mà bạn có thể lưu trữ trong Google Drive.

 • Tài liệu: Tối đa 1,02 triệu ký tự. Nếu bạn chuyển đổi tài liệu văn bản sang định dạng Google Tài liệu, kích thước có thể lên tới 50 MB.
 • Bảng tính: Tối đa 2 triệu ô cho các bảng tính được tạo bằng hoặc được chuyển đổi thành Google Trang tính.
 • Bản trình bày: Tối đa 100 MB cho các bản trình bày được chuyển đổi thành Google Trang trình bày.
 • Tất cả các tệp khác: Tối đa 5 TB.

Các loại tệp được hỗ trợ

Dưới đây là các loại tệp phổ biến nhất mà bạn có thể xem bằng Google Drive:

Các tệp nói chung

 • Tệp nén (.ZIP, .RAR, tar, gzip)
 • Định dạng âm thanh (MP3, MPEG, WAV, .ogg)
 • Tệp hình ảnh (.JPEG, .PNG, .GIF, .BMP)
 • Tệp đánh dấu/mã (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS)
 • Tệp văn bản (.TXT)
 • Tệp video (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg)

Các tệp Adobe

 • Autodesk AutoCad (.DXF)
 • Illustrator (.AI)
 • Photoshop (.PSD)
 • Định dạng tài liệu di động (.PDF)
 • PostScript (.EPS, .PS)
 • Đồ họa vectơ có thể mở rộng (.SVG)
 • Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ (.TIFF) – tốt nhất với hình ảnh RGB .TIFF
 • TrueType (.TTF)

Các tệp Microsoft

 • Excel (.XLS và .XLSX)
 • PowerPoint (.PPT và .PPTX)
 • Word (.DOC và .DOCX)
 • XML Paper Specification (.XPS)
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

13 − 10 =

.
.
.
.