Dung lượng tập tin tối đa lưu trữ trên Google Driver

Dung lượng tập tin tối đa có thể tải lên Google driver

Đây là các kích thước tài liệu, bảng tính và bản trình bày mà bạn có thể lưu trữ trong Google Drive.

 • Tài liệu: Tối đa 1,02 triệu ký tự. Nếu bạn chuyển đổi tài liệu văn bản sang định dạng Google Tài liệu, kích thước có thể lên tới 50 MB.
 • Bảng tính: Tối đa 2 triệu ô cho các bảng tính được tạo bằng hoặc được chuyển đổi thành Google Trang tính.
 • Bản trình bày: Tối đa 100 MB cho các bản trình bày được chuyển đổi thành Google Trang trình bày.
 • Tất cả các tệp khác: Tối đa 5 TB.

Các loại tệp được hỗ trợ

Dưới đây là các loại tệp phổ biến nhất mà bạn có thể xem bằng Google Drive:

Các tệp nói chung

 • Tệp nén (.ZIP, .RAR, tar, gzip)
 • Định dạng âm thanh (MP3, MPEG, WAV, .ogg)
 • Tệp hình ảnh (.JPEG, .PNG, .GIF, .BMP)
 • Tệp đánh dấu/mã (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS)
 • Tệp văn bản (.TXT)
 • Tệp video (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg)

Các tệp Adobe

 • Autodesk AutoCad (.DXF)
 • Illustrator (.AI)
 • Photoshop (.PSD)
 • Định dạng tài liệu di động (.PDF)
 • PostScript (.EPS, .PS)
 • Đồ họa vectơ có thể mở rộng (.SVG)
 • Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ (.TIFF) – tốt nhất với hình ảnh RGB .TIFF
 • TrueType (.TTF)

Các tệp Microsoft

 • Excel (.XLS và .XLSX)
 • PowerPoint (.PPT và .PPTX)
 • Word (.DOC và .DOCX)
 • XML Paper Specification (.XPS)

Giới hạn lưu trữ Google workspace

Bộ nhớ Google Workspace được chia sẻ giữa Google Drive, Gmail và Google Photos. Dung lượng bộ nhớ cho mỗi người dùng tùy thuộc vào phiên bản của bạn:

 • Frontline
2 GB per user
 • G Suite Basic
30 GB per user
 • Business Starter
30 GB per user
 • Business Standard
2 TB per user added to pooled storage
 • Business Plus
5 TB per user added to pooled storage
 • Enterprise Essentials
1 TB per user added to pooled storage,
up to a maximum of 25 TB.
 • Enterprise editions
As much as you need.*

For details, contact a Google Sales representative.

 • EssentialsNo longer available for new customers
100 GB per user added to pooled storage,
up to a maximum of 2 TB
 • Essentials Starter
15 GB per user
 • Business Essentials
100 GB per user added to pooled storage,
up to a maximum of 2 TB
 • G Suite Business
Unlimited storage
 • Education Fundamentals
 • Education Standard
100 TB pooled cloud storage
Teaching and Learning Upgrade 100 TB pooled cloud storage, plus 100 GB per user added to pooled storage
Education Plus 100 TB pooled cloud storage, plus 20 GB per user added to pooled storage
 • Google Workspace Individual
 • Individual personal accounts
 • Legacy free edition of G Suite
15 GB

 

5/5 - (1 bình chọn)