Lên lịch cho sự kiện trong google calendar từ google chat

Giờ đây, bạn có thể lên lịch sự kiện trong Calendar trực tiếp từ các cuộc trò chuyện trên Google Chat. Bạn sẽ thấy một biểu tượng mới trong thanh soạn thảo của cuộc trò chuyện. Truy cập ngay: https://calendar.google.com/calendar

 

Create call event from Google Chat

 

Nhấp vào biểu tượng sẽ bắt đầu lên lịch một sự kiện nháp với những người tham dự từ cuộc trò chuyện. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh lời mời (bao gồm cả những người tham dự) trước khi gửi cho khách.

 

open in Calendar app

 

open in Calendar app 1

Trên thiết bị di động, sự kiện nháp sẽ có trong ứng dụng Calendar

 

Schedule event Chat on web

Trên web, sự kiện nháp sẽ có trong thanh điều khiển bên phải giao diện

 

Tính năng này hiện đang được triển khai cho Chat trong ứng dụng Gmail dành cho Android cũng như ứng dụng Chat trên thiết bị di động Android và sẽ bắt đầu triển khai cho Chat trong Gmail trên web và ứng dụng Chat trên iOS trong những tuần tới.

Bắt đầu lên lịch sự kiện từ Google Chat

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả các domains đã bật Calendar.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt dành cho người dùng đối với tính năng này.

 

Tốc độ triển khai

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
Đánh giá post