Bảng báo giá Google Workspace Enterprise rẻ nhất

Google Workspace Enterprise là gì?

Google Workspace Enterprise là phiên bản cao cấp của Google workspace, dành cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng trên 300 user, hoặc có nhu cầu bảo mật cao cấp toàn diện. Với dung lượng lưu trữ cao hơn cho mỗi user, Enterprise là sự lụa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp để Cloud toàn bộ dữ liệu công ty trên Google.

Dòng Enterprise của Google Workspace có 3 phiên bản: Essentials, Standard và Plus. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu sự khác biệt về chức năng và giá cả giữa 3 phiên bản của dòng Enterprise và dòng Business.

Dòng Enterprise cao cấp không có giới hạn trên về số lượng người dùng: Google Workspace’s Enterprise là một dòng “không giới hạn số lượng người dùng”. Nó cung cấp ba phiên bản: Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, đồng thời cho phép bạn tận hưởng nhiều chức năng khác nhau mà dòng Business không có.

Số lượng người dùng tối đa của dòng Business là 300. Khi số lượng người dùng vượt quá 300, chỉ có thể chọn phiên bản của dòng Enterprise.

Bảng báo giá Google Workspace Enterprise rẻ nhất

Google Workspace Enterprise có giá chỉ từ 259.000đ/ user/ năm và mua thêm bất kỳ khi nào cần thiết. Khách hàng có thể lựa chọn mua 1 trong 3 gói dưới đây với số lượng user không giới hạn của Google workspace:

Bảng báo giá Google Workspace Enterprise
Bảng báo giá Google Workspace Enterprise

Bảng giá Google Workspace Enterprise Starter

Google Workspace Business Starter là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Starter được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Đơn giá: 237.600đ/ người dùng/ tháng.

Sự khác biệt:

 • Gmail: có
 • Dung lượng: 1TB
 • Giới hạn người tham gia cuộc họp: 150
 • AppSheet: Không có
 • Data Regions: Không có
 • Work Insights: Không có

Bảng giá Google Workspace Enterprise Essentials

Google Workspace Enterprise Essentials là một phiên bản của Google Workspace bao gồm các dịch vụ có trong phiên bản “Google Workspace Essentials” nhưng có dung lượng lưu trữ như sau: (a) Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 1 TB nhân với số lượng Người dùng cuối; và (b) Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Đơn giá: 259.000đ/ người dùng/ tháng.

Sự khác biệt:

 • Gmail: Không có
 • Giới hạn người tham gia cuộc họp: 150
 • AppSheet: Không có
 • Data Regions: Không có
 • Work Insights: Không có

Bảng giá Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Business Standard là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 2 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Standard được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Đơn giá: 470.000đ/ người dùng/ tháng.

Sự khác biệt:

 • Gmail: có
 • Giới hạn người tham gia cuộc họp: 500
 • AppSheet: Không có
 • Data Regions: Không có
 • Work Insights: Không có

Bảng giá Google Workspace Enterprise Plus

Google Workspace Business Plus là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng dùng Google Workspace Business Plus được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Đơn giá: 691.000đ/ người dùng/ tháng.

 • Gmail: có
 • Giới hạn người tham gia cuộc họp: 500
 • AppSheet: có
 • Data Regions: có
 • Work Insights: có

Tại sao chọn Google Workspace Enterprise?

Ngoài lý do số lượng user vượt quá 300 user khi dùng bản business, bạn không thể mua thêm user. Thì khi dùng phiên bản Enterprise sẽ không giới hạn số lượng user, kèm với các tính năng bảo mật cao cấp. Bên dưới đây là bảng so sánh 2 gói Business và Enterprise của Google workspace:

Business Enterprise
Plus Essentials Standard Plus
User Maximum Limit 300 Unlimited Unlimited Unlimited
Google
Drive
Storage/user 5TB
(shared)
1TB
(shared)
5TB* 5TB*
Gmail Availability V X V V
Meet Live Streaming X X V V
Noise Cancellation V V V V
Analysis Connected Sheets X V V V
Search Cloud Search V
(Google repository)
V
(Google repository)
V
(Google repository)
V**
(Google and third-party repositories)
Security & Compliance Data Loss Prevention(DLP) X X V V
Audit Log V X V V
Security Center,
Data Regions
X X V*** V
Work Insights X X X V
AppSheet AppSheet Core X X X V

*Chỉ hợp lệ cho 5 người dùng trở lên (1 TB dung lượng lưu trữ cho ít hơn 5 người dùng).
**Để tìm kiếm nội dung từ kho lưu trữ của bên thứ ba, tổ chức của bạn cần có ít nhất 500 giấy phép và 1 giấy phép Google Cloud Search Platform.
***Một số tính năng trong trung tâm bảo mật không khả dụng trong Enterprise Standard.

Dựa vào bảng trên, Gói doanh nghiệp có nhiều tính năng không có trong Gói doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc sử dụng Google Meet và đảm bảo bảo mật. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các tính năng được chỉ định dành riêng cho Gói doanh nghiệp.

Google Drive

Google Drive là bộ nhớ đám mây do Google Workspace cung cấp. Bạn có thể lưu trữ, truy cập và chia sẻ tất cả các tệp của mình ở một vị trí an toàn. So với dung lượng lưu trữ 5TB cho mỗi người dùng của Business Plus, dung lượng lưu trữ đám mây của Enterprise Standard và Enterprise Plus là không giới hạn (chỉ hợp lệ cho 5 người dùng trở lên).

Google Meet

Google Meet là một công cụ hội nghị truyền hình dành cho doanh nghiệp. Giống như các dịch vụ khác của Google, dịch vụ này cung cấp các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin và duy trì quyền riêng tư của bạn. Tính năng ghi có sẵn trong tất cả các phiên bản của Gói doanh nghiệp, có thể lưu chúng trực tiếp vào Drive. Về số lượng người tham gia, Enterprise Standard và Enterprise Plus có thể có tới 500 người tham gia Google Meet cùng lúc.

Phát trực tiếp trong miền

Phát trực tiếp trên Google Meet có nghĩa là người tổ chức có thể mời những người dùng khác trong tổ chức của bạn xem sự kiện phát trực tiếp từ tổ chức của bạn. Số lượng người xem phát trực tiếp tối đa trong Enterprise Standard là 10.000 và 100.000 trong Enterprise Plus, nhưng tính năng này không khả dụng trong Business Plan.

Khử tiếng ồn

Tính năng khử tiếng ồn được sử dụng để loại bỏ tiếng ồn khỏi các cuộc trò chuyện video của bạn với Google Meet, chẳng hạn như tiếng chó sủa và tiếng ô tô. Bằng cách sử dụng tính năng khử tiếng ồn, hội nghị truyền hình có thể được tiến hành trôi chảy ngay cả khi có tiếng ồn xung quanh. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng trong Enterprise Plus.

Google sheet

Các trang tính được kết nối (còn được gọi là trình kết nối dữ liệu BigQuery mới) cho phép bạn truy cập, phân tích, trực quan hóa và chia sẻ hàng tỷ hàng dữ liệu từ bảng tính của mình. Điều này cho phép bạn thực hiện phân tích ngay cả khi bạn không chuyên về các ngôn ngữ lập trình như SQL. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng trong Gói doanh nghiệp..

Search Cloud (đối với kho lưu trữ của bên thứ ba)

Cloud Search giúp tổ chức của bạn dễ dàng tìm kiếm trên các dịch vụ của Google Workspace, chẳng hạn như Drive, Danh bạ và Gmail cũng như các nguồn dữ liệu của bên thứ ba. Bạn có thể truy xuất các tệp của mình qua Gmail và Drive, nhưng khi bạn không thể nhớ vị trí các tệp được lưu trữ, thì Cloud Search có thể hữu ích.

Đối với Business Plus và Enterprise Standard, Cloud Search có thể được sử dụng để tìm kiếm các kho lưu trữ của bên thứ nhất, trong khi đối với Enterprise Plus, nó có thể tìm kiếm các kho lưu trữ của bên thứ nhất và bên thứ ba.

Security

Phần này sẽ giải thích các chức năng dành riêng cho Gói Google Workspace Enterprise.

Trung tâm bảo mật & Vùng dữ liệu

Trung tâm bảo mật cung cấp thông tin và phân tích bảo mật nâng cao, cũng như khả năng hiển thị và kiểm soát bổ sung đối với các vấn đề bảo mật ảnh hưởng đến miền của bạn. Trung tâm bảo mật mở rộng cài đặt nâng cao trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google để trình bày dữ liệu bảo mật của bạn trong các báo cáo chuyên sâu, có thể tùy chỉnh.

Ngoài ra, khu vực đặt cài đặt trung tâm dữ liệu của dịch vụ dựa trên đám mây được gọi là “vùng dữ liệu”. Quản trị viên Google Workspace có thể lưu trữ dữ liệu được đề cập của họ ở một vị trí địa lý cụ thể bằng cách sử dụng chính sách vùng dữ liệu. Các tùy chọn cho vị trí địa lý là Hoa Kỳ hoặc Châu Âu. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ

Thông tin chi tiết về công việc

Work Insights cung cấp các chỉ số chi tiết về cách Google Workspace đang được sử dụng trong tổ chức của bạn. Nhận thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu về việc sử dụng Google Workspace, mô hình công việc và hoạt động cộng tác giữa các nhóm. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng trong Enterprise Plus.

Appsheet

AppSheet là một nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã. Người dùng Google Workspace Enterprise Plus có thể tạo ứng dụng mà không phải trả thêm phí thông qua tính năng AppSheet Pro và chia sẻ chúng với những người dùng Enterprise Plus khác. Ngoài ra, những người dùng Enterprise Plus khác có thể sử dụng AppSheet để tạo nguyên mẫu miễn phí. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng trong Enterprise Plus.

Phiên bản nào phù hợp với công ty bạn?

Từ Gói doanh nghiệp, nếu bạn không biết cách chọn phiên bản đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của mình, mô tả chi tiết cho từng phiên bản được liệt kê bên dưới.

Thích hợp cho Enterprise Essentials:

 • Số lượng người dùng là hơn 300.
 • Bộ nhớ trung bình được sử dụng bởi mỗi người dùng sẽ không vượt quá 1TB.
 • Không yêu cầu Gmail (email doanh nghiệp).
 • Thích có một bản sao của video đã ghi trên Dive.
 • Ưu tiên sử dụng Tìm kiếm trên đám mây để giúp tìm kiếm tệp hiệu quả hơn.
 • Yêu cầu phần mềm giao tiếp cấp doanh nghiệp – Google Chat
 • Phân tích dữ liệu BigQuery từ bảng tính của bạn với Các trang tính được kết nối.

Thích hợp cho Enterprise Standard

 • Số lượng người dùng là hơn 300.
 • Bộ nhớ trung bình được sử dụng bởi mỗi người dùng sẽ không vượt quá 5TB.
 • Số lượng người tham gia Meet không vượt quá 500.
 • Thích có một bản sao của video đã ghi trên Dive.
 • Ưu tiên sử dụng Tìm kiếm trên đám mây để giúp tìm kiếm tệp hiệu quả hơn.
 • Yêu cầu công cụ eDiscovery và quản trị thông tin cho Google Workspace.
 • Yêu cầu phát trực tiếp cho Meet (giới hạn người tham gia: 10.000 khách).
 • Yêu cầu phần mềm giao tiếp cấp doanh nghiệp – Google Chat
 • Phân tích dữ liệu BigQuery từ bảng tính của bạn với Các trang tính được kết nối.
 • Yêu cầu bảo mật, kiểm soát và tùy chỉnh nâng cao.

Thích hợp cho Enterprise Plus:

 • Số lượng người dùng là hơn 300.
 • Bộ nhớ trung bình được sử dụng bởi mỗi người dùng sẽ không vượt quá 5TB.
 • Số lượng người tham gia Meet không vượt quá 500.
 • Thích có một bản sao của video đã ghi trên Dive.
 • Yêu cầu phát trực tiếp cho Meet (giới hạn người tham gia: 100.000 khách)
 • Ưu tiên sử dụng Tìm kiếm trên đám mây để giúp tìm kiếm tệp hiệu quả hơn.
 • Yêu cầu công cụ eDiscovery và quản trị thông tin cho Google Workspace.
 • Yêu cầu nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã – Appsheet để xây dựng ứng dụng.
 • Yêu cầu phần mềm giao tiếp cấp doanh nghiệp – Google Chat
 • Phân tích dữ liệu BigQuery từ bảng tính của bạn với Các trang tính được kết nối.
 • Yêu cầu tăng cường bảo mật Gmail với tính năng ngăn chặn mất dữ liệu (DLP).
 • Phân tích dữ liệu BigQuery từ bảng tính của bạn với Các trang tính được kết nối.
 • Yêu cầu phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu.
 • Yêu cầu bảo mật, kiểm soát và tùy chỉnh nâng cao.

Chọn gói doanh nghiệp nếu bạn cần các tính năng nâng cao hoặc công ty của bạn có hơn 300 người dùng

Gói Google Workspace Enterprise bao gồm Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Bạn có thể chọn dựa trên số lượng người dùng hoặc các tính năng phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức bạn.

 

 

Đánh giá post