Nên chọn phiên bản nào của Google workspace

Tính năng và so sánh giá của Google Workspace Business Plan

G Suite đã được đổi thương hiệu và đổi tên thành Google Workspace, đồng thời Kế hoạch kinh doanh được chia nhỏ thành Business Starter, Business Standard và Business Plus. Số lượng người dùng tối đa của Gói doanh nghiệp là 300. Nếu số lượng người dùng vượt quá 300, bạn phải chuyển sang Gói doanh nghiệp.

Bài viết liên quan: Vui lòng tham khảo hướng dẫn lựa chọn phiên bản để so sánh Giá gói Enterprise và các tính năng của Enterprise Essentials, Standard và Plus

Giá và các chức năng cơ bản của ba phiên bản Kế hoạch kinh doanh được so sánh trong bảng dưới đây.

Google Workspace
Business
Starter
Google Workspace
Business
Standard
Google Workspace
Business
Plus
Price (Google) USD6/month USD12/month USD18/month
Price (ADTIMIN)
*Limited to the first 20 new users
VND 936.000 VND 2.688.000 VND 5.076.000
Support 24/7 24/7 24/7
Account Limit 300 300 300
Cloud Storage 30GB 2TB/u* (pooled) 5TB/u*(pooled)
Meet V V V
Meet Participants Limit 100 150 500
Gmail V V V
Calendar V V V
Editors V V V
Chat V V V
Endpoint Management V V V

*Chỉ hợp lệ cho 5 người dùng trở lên (1 TB dung lượng lưu trữ cho ít hơn 5 người dùng).

So sánh chi tiết Kế hoạch kinh doanh của Google Workspace

Sự khác biệt về chức năng giữa các phiên bản Google Workspace khác nhau là gì? Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây. Giá và các tính năng khác nhau tùy theo từng phiên bản: Business Starter 6 USD/tháng, Business Standard 12 USD/tháng, Business Plus 18 USD/tháng.

Google Workspace
Business
Starter
Google Workspace
Business
Standard
Google Workspace
Business
Plus
Meet X V V
Cloud Search X V V
Shared Drive X V V
Vault X X V
Device Audit Log X X V
Data Loss Prevention X X X

Sự khác biệt giữa Business Starter, Standard & Plus

Theo bảng so sánh ở trên, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn sự khác biệt về chức năng giữa mỗi phiên bản.

Giá bán

Giá của Google Workspace được tính dựa trên cơ sở mỗi tài khoản người dùng: Business Starter 6 USD/tháng, Business Standard 12 USD/tháng và Business Plus 18 USD/tháng.

Lưu trữ đám mây

Dung lượng lưu trữ cho Gói doanh nghiệp: 30GB/người dùng cho Business Starter, 2TB/người dùng cho Business Standard và 5TB/người dùng cho Business Plus.

Đối với Standard và Plus, phương pháp tính toán lưu trữ đám mây là đặt giới hạn trên cho dung lượng mà toàn bộ tổ chức có thể sử dụng, ở dạng “dùng chung”. Trước đây, dung lượng lưu trữ của Google Workspace được đặt dựa trên từng tài khoản người dùng. Giờ đây, Google Workspace đã thay đổi cách sử dụng bộ nhớ, mang lại sự linh hoạt hơn cho các công ty có nhu cầu sử dụng bộ nhớ không đồng đều của người dùng.

Ví dụ: nếu 10 người dùng đăng ký Business Standard (2TB/người dùng), thì sẽ có tổng dung lượng lưu trữ là 20 TB. Do đó, nhân viên A có thể sử dụng hơn 2 TB miễn là tổng bộ nhớ vẫn còn. Nói cách khác, sẽ có những người dùng sử dụng ít hơn 2TB và những người dùng sử dụng nhiều hơn 2TB cùng một lúc trong công ty. Nếu tổng dung lượng lưu trữ không đủ, số lượng người dùng cũng có thể được tăng lên như một giải pháp.

Giới hạn người tham gia Google Meet

Google Meet là một công cụ hội nghị truyền hình. Số lượng người tham gia tối đa khác nhau tùy theo từng phiên bản trong Kế hoạch kinh doanh: 100 khách cho Người mới bắt đầu, 150 khách cho Tiêu chuẩn và 500 khách cho Cao cấp.

Tìm kiếm trên đám mây

Google Cloud Search có thể tìm thấy thông tin bắt buộc từ Gmail, Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Lịch và các tệp khác của tất cả người dùng Google Workspace trong công ty. Bạn có thể truy xuất các tệp của mình qua Gmail và Drive, nhưng khi bạn không thể nhớ vị trí các tệp được lưu trữ, thì Cloud Search có thể hữu ích. Xin lưu ý rằng Cloud Search chỉ khả dụng cho Business Standard trở lên.

Google Vault

Google Vault là công cụ quản trị thông tin và eDiscovery dành cho Google Workspace. Nó cho phép các công ty lưu giữ và xuất Gmail, các tệp trong Drive, v.v. và cũng có thể được đặt làm mục lưu giữ cho các nhu cầu kiện tụng pháp lý trong tương lai. Đối với các công ty coi trọng việc quản lý và kiểm soát rủi ro, Vault có thể giảm đáng kể chi phí và rủi ro của công ty trong việc tuân thủ các quy định. Xin lưu ý rằng Vault chỉ khả dụng cho Business Plus trở lên.

Các điểm chính của Lựa chọn phiên bản

Khi muốn sử dụng Google Workspace, bạn phải biết hai điểm chính sau đây để có sự lựa chọn phù hợp nhất cho công ty.

Không thể sử dụng Google Workspace trong các phiên bản hỗn hợp

Trong cùng một miền đã đăng ký Google Workspace, người dùng không thể kết hợp Starter, Standard và Plus, nghĩa là chỉ có thể sử dụng một phiên bản trong một miền.

Google Workspace có thể được thay đổi thành một phiên bản khác bất cứ lúc nào

Khi sử dụng Google Workspace, nếu bạn muốn nâng cấp từ Starter lên Standard hoặc từ Plus lên Standard, với điều kiện là bạn là khách hàng của ADTIMIN (đại lý Google workspace tại VN), vui lòng cho chúng tôi biết để được hỗ trợ thêm.

Phiên bản nào phù hợp với bạn?

Từ Kế hoạch kinh doanh, nếu bạn không biết cách chọn ấn bản đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của mình, mô tả chi tiết cho từng ấn bản được liệt kê bên dưới.

Thích hợp cho người mới bắt đầu kinh doanh:

 • Số lượng người dùng ít hơn 300.
 • Số lượng người tham gia Meet không vượt quá 100.
 • Bộ nhớ được sử dụng bởi mỗi người dùng sẽ không vượt quá 30GB
 • Không cần phải xử lý các tệp lớn thường xuyên
 • Lần đầu sử dụng Google Workspace
 • Muốn sử dụng Google Workspace với mức giá thấp hơn
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn sở hữu email doanh nghiệp có tên miền

Phù hợp với tiêu chuẩn kinh doanh:

 • Số lượng người dùng ít hơn 300.
 • Số lượng người tham gia Meet không vượt quá 150.
 • Bộ nhớ trung bình được sử dụng bởi mỗi người dùng sẽ không vượt quá 2TB.
 • Ưu tiên sử dụng Tìm kiếm trên đám mây để giúp tìm kiếm tệp hiệu quả hơn.
 • Thích có một bản sao của video đã ghi trên Dive.

Thích hợp cho Business Plus:

 • Số lượng người dùng ít hơn 300.
 • Số lượng người tham gia Meet không vượt quá 500.
 • Bộ nhớ trung bình được sử dụng bởi mỗi người dùng sẽ không vượt quá 5TB.
 • Ưu tiên sử dụng Tìm kiếm trên đám mây để giúp tìm kiếm tệp hiệu quả hơn.
 • Thích có một bản sao của video đã ghi trên Dive.
 • Ưu tiên sử dụng các tính năng bảo mật, ví dụ: Vault, quản lý điểm cuối nâng cao, v.v.

Bằng cách này, bạn có thể chọn phiên bản Google Workspace đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của công ty.

Đăng ký Google Workspace với hơn 300 người dùng

Như đã đề cập ở trên, số lượng người dùng tối đa cho Business Starter, Business Standard và Business Plus là 300. Nếu bạn là một công ty có hơn 300 nhân viên, bạn phải chọn từ Gói doanh nghiệp. Vui lòng đặt lịch tư vấn.

Bài viết liên quan: Vui lòng tham khảo hướng dẫn lựa chọn phiên bản để biết So sánh giá và tính năng của gói Enterprise
dành cho Enterprise Essentials, Standard và Plus

goi enterprise

Chọn đúng phiên bản

Bài viết này nhấn mạnh sự khác biệt giữa Business Starter, Business Standard và Business Plus. Không thể kết hợp các phiên bản khác nhau trong cùng một miền. Bằng cách so sánh giá cả và nhu cầu lưu trữ của từng người dùng, bạn có thể chọn phiên bản phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Đánh giá post