Các gói sản phẩm của Google Workspace Business

Google Workspace Business là phiên bản không gian làm việc dành cho doanh nghiệp, bao gồm các tính năng như Gmail, chat, họp trực tuyến, google drive, lịch calendar… được tích hợp tất cả trong một. Hệ thống cloud được tối ưu hóa nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi họ có thể làm việt ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào với dữ liệu luôn được đồng bộ. Sử dụng Workspace Business bạn có thể tạo gmail theo tên miền doanh nghiệp cho nhân viên, quản lý mọi hoạt động dữ liệu của công ty bạn

Google Workspace Business có các phiên bản bao gồm

Google Workspace Business

G Suite Basic

 • G Suite Basic” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Starter được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

G Suite Business

 • G Suite Business” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách và Tiện ích bổ sung của Workspace. G Suite Business còn có các chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ không giới hạn trên Google Drive. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 2 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Standard được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng dùng Google Workspace Business Plus được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Starter

 • Google Workspace Enterprise Starter” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 1 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Google Workspace Enterprise Standard cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, cũng như một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (không bao gồm Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Google Workspace Enterprise Standard còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Plus (phiên bản trước: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus” là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tiện ích bổ sung của Workspace. Google Workspace Enterprise Plus cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, các chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, các tính năng bổ sung cho hoạt động tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba (chỉ dành cho khách hàng có tối thiểu 500 giấy phép Người dùng cuối), cũng như một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (trong đó có Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Nếu muốn triển khai dùng thử, đánh giá bằng chứng về tính khả thi hoặc lập chỉ mục dữ liệu của bên thứ ba trong Cloud Search, thì khách hàng phải thực hiện việc này qua một đối tác được Cloud Search chứng nhận. Google Workspace Enterprise Plus còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, cũng như một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education Fundamentals” (phiên bản trước đó: G Suite for Education) là một phiên bản không tính phí của Google Workspace bao gồm các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được tổng cộng 100TB dung lượng lưu trữ dành cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho tất cả Người dùng cuối dùng chung. Các dịch vụ chính của phiên bản này cũng bao gồm cả ứng dụng Bài tập, dịch vụ Lớp học và tính năng Chrome Sync.
  • Bài tập” là một ứng dụng dành cho hệ thống quản lý học tập. Ứng dụng này cho phép Người dùng cuối giao bài, thu bài và chấm điểm bài tập của học viên.
  • Lớp học” là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối tạo và tham gia các nhóm lớp học. Thông qua dịch vụ Lớp học, học viên có thể xem bài tập, nộp bài tập về nhà và nhận điểm do giáo viên chấm.
  • Chrome Sync” là một tính năng cho phép Người dùng cuối đồng bộ hoá dấu trang, danh sách trang web đã truy cập, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên mọi thiết bị mà họ dùng để đăng nhập vào Chrome.
 • Google Workspace for Education Standard” là một bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm những tính năng như chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, tính năng kiểm soát bảo mật cũng như phân tích nâng cao và Google Workspace Migrate.
 • Teaching and Learning Upgrade của Google Workspace for Education” là một bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm các tính năng cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học, và cung cấp thêm dung lượng lưu trữ bằng 100 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối.
 • Google Workspace for Education Plus” (phiên bản trước: G Suite Enterprise for Education) là một bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm các tính năng như chế độ cài đặt chính sách về khu vực lưu trữ dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, tính năng kiểm soát, phân tích và tìm kiếm nâng cao (nhưng tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba chỉ dành cho khách hàng có tối thiểu 500 giấy phép Người dùng cuối), Google Workspace Migrate, cũng như các tính năng bổ sung cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học, cũng như cung cấp thêm dung lượng lưu trữ bằng 20 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối. Nếu muốn triển khai dùng thử, đánh giá bằng chứng về tính khả thi hoặc lập chỉ mục dữ liệu của bên thứ ba trong Cloud Search, thì khách hàng phải thực hiện việc này qua một đối tác được Cloud Search chứng nhận.

Theo : https://workspace.google.com/terms/user_features.html

5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.