Hướng dẫn đặt lại mật khẩu người dùng trong Google workspace

1. Đăng nhập vào tài khoản Google Workspace của bạn.

2. Chọn Người dùng.

dat mat khau

Đặt mật khẩu

Bước 3: Chọn tài khoản mà bạn muốn đặt lại mật khẩu

dat mat khau 1

Đặt mật khẩu 1

Sau đó chọn vào nút Đặt Lại là xong.

dat mat khau 2

Đặt mật khẩu 2

Chọn “Nhấn để sao chép mật khẩu”.

Đánh giá post