Hướng dẫn đặt lại mật khẩu người dùng trong Google workspace

1. Đăng nhập vào tài khoản Google Workspace của bạn.

2. Chọn Người dùng.

Đặt mật khẩu

Bước 3: Chọn tài khoản mà bạn muốn đặt lại mật khẩu

Đặt mật khẩu 1

Sau đó chọn vào nút Đặt Lại là xong.

Đặt mật khẩu 2

Chọn “Nhấn để sao chép mật khẩu”.

Đánh giá post
.
.
.
.