Khôi phục dữ liệu Gmail – Google driver đã xóa trong Google Workspace

Tình huống: Trường hợp nhân viên đã nghỉ việc, xóa dữ liệu email, xóa luôn trong thùng rác chẳng hạn, bạn vẫn có thể khôi phục dữ liệu trong Google workspace trong vòng 25 ngày.

Bước 1: Đăng nhập vào Admin

Bước 2: Chọn User cần khôi phục data

khoi phuc du lieu gmail da

Bước 3: Chọn khoảng thời gian

khoi phuc gmail da

Chúc các bạn thành công

5/5 - (1 bình chọn)