Chuyển tiếp (forward) email đến 1 tài khoản khác Google Workspace

Bạn cần xem một số email gởi và nhận của một số nhân viên trong công ty nhất là đối với nhân viên mới. Google Workspace cho phép chuyển tiếp tất cả các email qua một địa chỉ khác trong cùng domain.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị viên

Sau đó chọn: Ứng dụng  >Google Workspace> Gmail > Cài đặt nâng cao

Định tuyến email

Bước 2: Định tuyến email

Chọn định cấu hình để bắt đầu cài đặt

Định tuyến email

Bước 3: Cấu hình email chuyển tiếp

Các bạn cấu hình theo các bước sau:

Định tuyến email

1. Thư ảnh hưởng: Đánh dấu tất cả toàn bộ thư bao gồm hộp thư đi và đến đều chuyển tiếp đến email của bạn.

2. Bộ lọc phong bì : Nếu bạn để mặc định không check vào ô nào, thì hệ thống sẽ tự động forward toàn bộ email trong công ty đến 1 mail khác.

Còn nếu bạn chỉ muốn chọn 1 email forward đến 1 email khác thì thêm email như bên dưới:

Định tuyến email

Bước 4: Cấu hình email nhận chuyển tiếp

Tại cửa sổ vừa mở, bạn kéo xuống chọn “Thêm người nhận”

Định tuyến email

Điền địa chỉ email người nhận chuyển tiếp

Định tuyến email

Bước 5: Chọn hiển thị tùy chọn

Chọn “Hiển thị tùy chọn”, sau đó chọn “Loại tài khoản để ảnh hưởng”

Định tuyến email

Sau khi cài đặt xong chọn Save lại là xong.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

4 × four =

.
.
.
.