Điều gì xảy ra khi người dùng vượt quá giới hạn bộ nhớ Google drive

Cách người dùng trải nghiệm giới hạn bộ nhớ

""

Với giới hạn dung lượng được bật, khi người dùng truy cập Drive của tôi, họ sẽ thấy thanh trạng thái về dung lượng họ đang sử dụng. Khi mở bảng điều khiển Chi tiết của bộ nhớ dùng chung , họ sẽ thấy một thanh trạng thái hiển thị dung lượng lưu trữ được sử dụng và giới hạn bộ nhớ trên bộ nhớ dùng chung.

Người dùng vượt quá giới hạn bộ nhớ của họ sẽ thấy các hộp cảnh báo ở đầu Google Drive cho biết “Bộ nhớ sắp hết” hoặc “Bộ nhớ đầy” kèm theo một nút để nhấp để Giải phóng dung lượng , thao tác này sẽ đưa họ đến một bài viết hướng dẫn họ cách xóa tệp .

Khi người dùng mở một bộ nhớ dùng chung gần bằng hoặc vượt quá giới hạn bộ nhớ, họ sẽ thấy các cảnh báo ở đầu trang.

Thông báo của Googe:

Tài khoản abc.com.vn của khách hàng của bạn đã vượt quá hạn mức bộ nhớ gộp
Chào bạn!

Tài khoản abc.com.vn của khách hàng của bạn đã vượt quá hạn mức bộ nhớ gộp nên tài khoản đã được áp dụng thời gian gia hạn 60 ngày.

Sau khi thời gian gia hạn của khách hàng kết thúc vào Jul 10, 2023, tài khoản của họ sẽ chuyển sang trạng thái “chỉ có thể đọc”. Ở trạng thái này, các dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc người dùng không thể tải tệp mới lên hoặc tạo tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu mới. Tìm hiểu thêm về các tính năng sẽ bị ảnh hưởng trong trạng thái này.

Điều gì xảy ra khi người dùng vượt quá giới hạn bộ nhớ

Nếu người dùng vượt quá giới hạn bộ nhớ, họ có thể bị chặn tạo Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, trong số các tình trạng xuống cấp dịch vụ khác. Khi người dùng vượt quá giới hạn bộ nhớ của họ:

  • Người dùng không thể thêm tệp hoặc hình ảnh mới vào Google Drive.
  • Người dùng không thể tạo tệp mới trong các ứng dụng tạo nội dung cộng tác như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. Cho đến khi họ giảm mức sử dụng bộ nhớ, không ai có thể chỉnh sửa hoặc sao chép các tệp bị ảnh hưởng của họ hoặc gửi biểu mẫu do người dùng sở hữu.
  • Người dùng không thể thêm bất kỳ ảnh và video nào vào Google Photos.
  • Khả năng gửi và nhận email trong Gmail của người dùng bị ảnh hưởng. Lưu ý: Khách hàng giáo dục được miễn hạn chế này.
  • Người dùng không thể ghi lại các cuộc họp mới trong Google Meet.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Google Workspace của họ cũng như xem và tải tệp xuống.

Google drive vượt giới hạn dung lượng lưu trữ
Google drive vượt giới hạn dung lượng lưu trữ

Điều gì xảy ra khi bộ nhớ dùng chung vượt quá giới hạn bộ nhớ

Nếu bộ nhớ dùng chung vượt quá giới hạn bộ nhớ, thì người dùng không thể thêm tệp mới hoặc chỉnh sửa tệp hiện có. Để giải quyết:

  • Người quản lý nội dung hoặc Người quản lý bộ nhớ dùng chung có thể di chuyển hoặc xóa nội dung khỏi bộ nhớ dùng chung.
  • Quản trị viên có thể tăng giới hạn bộ nhớ áp dụng cho bộ nhớ dùng chung.

Thông báo cảnh báo giới hạn lưu trữ

Bạn có thể thấy các cảnh báo hoặc thông báo lỗi khi cố gắng áp dụng giới hạn bộ nhớ cho người dùng hoặc bộ nhớ dùng chung. Sau đây là các thông báo lỗi phổ biến và cách giải quyết chúng.

5/5 - (1 bình chọn)